Vývoj mobilného monitorovacieho senzorického prvku

 • 31/3/2021 - 15/8/2021

  1

  Výber senzorického, komunikačného a napájacieho vybavenia senzorického prvku

  Návrh senzorického, komunikačného a napájacieho vybavenia senzorického prvku

 • 1/6/2021 - 31/3/2022

  Návrh a implementácia senzorického prvku

  Prototyp senzorického prvku

  2

  1/6/2021 - 31/3/2022

 • 1/3/2022 - 30/6/2022

  3

  Testovanie prototypu senzorického prvku

  Správa z testovania prototypu senzorického prvku

 • 1/6/2022 - 30/4/2023

  Integrácia senzorického prvku do senzorického systém

  Prototyp mobilného senzorického systému

  4

  1/6/2022 - 30/4/2023

 • 1/4/2023 - 30/6/2023

  5

  Verifikácia a validácia mobilného senzorického systému

  Správa z testovania mobilného senzorického systému

© Autorské práva - Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta