Perimeter Protection of the Areas Of Interest

Autori: František Heško, Martin Fiľko, Jozef Novotňák, Patrik Kašper Publikované: Acta Avionica 2021, Volume 23 – Number 2 Link na článok: https://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1107

Behavioral Models of Isolated Individuals and Entities

Autori: Anton Maštalský, Eduard Dolný Publikované: Acta Avionica 2021, Volume 23 – Number 2 Link na článok: https://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1100

Magnetic position sensors

Autori: Pavel Ripka, Mehran Mirzaei and Josef Blažek Publikované: Measurement Science and Technology 2021, Volume 33 – Number 2 Link na článok: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6501/ac32eb

Prenosná senzorická jednotka – prihláška úžitkového vzoru

Autori: Draganová Katarína, Lipovský Pavol, Šmelko Miroslav, Semrád Karol, Novotňák Jozef, Fiľko Martin Link: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50083-2021

Prenosná senzorická jednotka – patentová prihláška

Autori: Draganová Katarína, Lipovský Pavol, Šmelko Miroslav, Semrád Karol, Novotňák Jozef, Fiľko Martin Link: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50056-2021

Overview of Safety Measures at Selected Airports during the COVID-19 Pandemic

Autori: Monika Blišťanová, Michaela Tirpáková and Ľubomíra Brunová Publikované: Sustainability 2021, Volume 13 – Issue 15 Link na článok: https://doi.org/10.3390/su13158499