Prenosná senzorická jednotka – prihláška úžitkového vzoru

Autori: Draganová Katarína, Lipovský Pavol, Šmelko Miroslav, Semrád Karol, Novotňák Jozef, Fiľko Martin

Link: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50083-2021