Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho
systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením
vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred
izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu,
vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít.

Systém bude vybudovaný z mobilných senzorických prvkov,
mobilnej monitorovacej stanice a cloudového dátového systému.

Mobilné senzorické prvky budú inštalované vo forme samostatných, voľne
stojacich zariadení, ktorých rozložením v priestore vznikne senzorická sieť.

Systém bude mobilný a nezávislý od pozemnej infraštruktúry.

Projekt má okrem samotného návrhu uceleného systému za cieľ
aj jeho testovanie v teréne so zohľadnením potenciálne vplývajúcich faktorov
ako poveternostné podmienky, prašnosť, vibrácie, či prítomnosť zvery.

Cieľom je vytvoriť mobilný monitorovací senzorický systém, ktorý nebude
závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, a ktorý vizuálne
nezmení ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsobí dodatočnú
psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán.

 • Kamera

  Kamera s Full HD rozlíšením, nočné videnie, mikrofón, detekcia pohybu

 • LoRa

  Bezdrôtový prenos dát s veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie

 • Senzory

  Senzory vlhkosti, teploty, ultrazvukový a laserový senzor, presný fluxgate senzor

 • INS/GNSS

  Trojosový akcelerometer, magnetometer a gyroskop, barometer, GNSS prijímač

 • Fotovoltaický panel

  Vlastná výroba elektrickej energie zo slnka

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

NázovMobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení
AkronymMOVIR
PrijímateľTechnická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
04200 Košice
PartnerCentrum výcviku Lešť
Výška NFP3 596 297,03 €
Miesto realizácie projektuBanskobystrický kraj, Pliešovce, okr. Zvolen
Košický kraj, Košice, Rampová 7
Košický kraj, Košice – mestská časť Sever
ITMS kód projektu313011AUP1
ITMS link projektuDetail projektu na stránke ITMS
Doba realizácie7/2021 – 6/2023
Operačný programOperačný program integrovaná infraštruktúra
Kód výzvyOPII- VA/DP/2020/9.4.-01
Číslo zmluvy o poskytnutí NFP112/2021/OPII/VA
Číslo Partnerskej zmluvy 112/2021/OPII/VA/PZ

Informácie o Operačnom programe

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

nájdete na

www.opii.gov.sk

© Autorské práva - Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta