Výskum zaradenia bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru

 • 31/3/2021 - 30/6/2021

  1

  Návrh modelov správania sa izolovaných jednotlivcov a entít na základe systému konštruktívnej simulácie OneSAF a definovanie funkčných a výkonnostnýchpožiadaviek pre návrh jednotlivých senzorických prvkov SMART-FENCE

 • 1/6/2021 - 31/3/2022

  Vypracovanie predikčného modelu správania sa izolovaných jednotlivcov a entít na základe dostupných „heat máp“, návrh scenárov a ich overenie v prostredí konštruktívnej simulácie OneSAF

  2

  1/6/2021 - 31/3/2022

 • 1/3/2022 - 30/9/2022

  3

  Integrácia bezposádkového prostriedku do systému ochrany rizikových a izolovaných skupín voči šíreniu vírusových ochorení

 • 1/9/2022 - 30/6/2023

  Testovanie a validácia výsledkov laboratórneho výskumu v reálnych podmienkach výcvikového priestoru, vykonanie funkčných a záťažových testov jednotlivýchsystémov LoRa siete mobilného monitorovacieho systému

  4

  1/9/2022 - 30/6/2023

© Autorské práva - Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta