Články

Autori: František Heško, Martin Fiľko, Jozef Novotňák, Patrik Kašper

Publikované: Acta Avionica 2021, Volume 23 – Number 2

Link na článok: https://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1107

Čítať ďalej