Projektový tím TUKE

Click here to add your own text

Andoga Rudolf

doc. Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Blažek Josef

prof. Ing. CSc.

Vedecko výskumný pracovník

Blišťanová Monika

doc. Ing. PhD. MBA LL.M.

Projektový manažér a vedecko výskumný pracovník

Bréda Róbert

doc. Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Češkovič Marek

Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Draganová Katarína

doc. Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Fiľko Martin

Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Főző Ladislav

doc. Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Galanda Jozef

Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Hanák Peter

Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Heško František

Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Jozeková Mária

Ing.

Technický pracovník

Karaffa Šimon

Ing.

Doktorand

Kašper Patrik

Ing.

Doktorand

Lechová Jarmila

Ing. PhD.

Finančný manažér

Lipovský Pavol

doc. Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Melicherová Martina

Ing.

Asistent projektového manžéra

Novotňák Jozef

Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Pastír Dávid

Ing.

Doktorand

Ripka Pavel

prof. Ing. CSc.

Zahraničný vedecko výskumný pracovník

Semrád Karol

doc. Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Szabo Stanislav

doc. Ing. PhD. MBA LL.M.

Vedecko výskumný pracovník

Szőke Zoltán

Ing.

Doktorand

Šmelko Miroslav

doc. Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Tirpáková Michaela

Ing.

Doktorand

Tomčo Ladislav

doc. RNDr. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Projektový tím Centra výcviku Lešť

Click here to add your own text

Bartošová Petra

Ing.

Finančný manažér

Dolný Eduard

Ing.

Vedecko výskumný pracovník

Guláš Ľuboš

pplk. Ing. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Lazarová Lucia

Ing.

Pracovník pre VO

Maštalský Anton

Ing.arch

Projektový manažér

Mäsiar Marek

kpt. Ing.

Vedecko výskumný pracovník

Moravčíková Alena

Mgr. PhD.

Vedecko výskumný pracovník

Svitáň Peter

mjr. Ing.

Vedecko výskumný pracovník

Talian Matej

mjr. Ing.

Vedecko výskumný pracovník

Záchenská Katarína

Ing.

Asistent projektového manažéra